В Укра­ї­ну при­ле­тять аме­ри­кан­ські ви­ни­щу­ва­чі

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Юлія ПАСІЧНИК

Ба­га­то­на­ціо­наль­ні авіа­цій­ні на­вча­н­ня ”Чи­сте не­бо — 2018” від­бу­ду­ться в Укра­ї­ні 8–19 жов­тня. Тре­ну­ва­ти­ся в Хмель­ни­цьку та Він­ни­цьку обла­сті при­бу­ли лі­та­ки з 10 кра­їн НАТО.

Впер­ше за 20 ро­ків до нас за­ві­та­ють аме­ри­кан­ські ви­ни­щу­ва­чі Ф-15 і ви­ни­щу­ва­чі поль­ських по­ві­тря­них сил Ф-16. Во­стан­нє во­ни пе­ре­бу­ва­ли в Укра­ї­ні 10–14 черв­ня 1997-го за про­гра­мою ”спо­рі­дне­них авіа­баз”. То­ді при­ле­ті­ли чо­ти­ри лі­та­ки в су­про­во­ді за­прав­ни­ка KC-135.

З укра­їн­ської сто­ро­ни пла­ну­ють за­ді­я­ти 20 лі­та­ків рі­зних ти­пів. У тре­ну­ва­н­нях ві­зьмуть участь ста­ціо­нар­ні й мо­біль­ні ра­діо­ло­ка­цій­ні під­роз­ді­ли, мо­біль­ні во­гне­ві гру­пи під­роз­ді­лів про­ти­по­ві­тря­ної обо­ро­ни.

Це — на­ймас­шта­бні­ші за ро­ки не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни між­на­ро­дні на­вча­н­ня авіа­цій­них під­роз­ді­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.