Вовк на­пав на жін­ку в її дво­рі

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Окса­на КНЯЖИК

Уве­че­рі 4 жов­тня в се­лі Ши­ба­лин Бе­ре­жан­сько­го ра­йо­ну Тер­но­піль­ської обла­сті вовк на­пав на 59-рі­чну Га­ли­ну МАЦЬОПУ. За­біг до жін­ки у двір.

— Бу­ло тем­но. По­чу­ла, як гав­ка­ють со­ба­ки. Ви­йшла на ву­ли­цю. Вовк схо­пив ме­не зу­ба­ми за сте­гно, — роз­по­від­ає Га­ли­на. — Я по­ча­ла кри­ча­ти. Із ха­ти ви­бі­гла донь­ка. Вда­ри­ла хи­жа­ка па­ли­цею по го­ло­ві. Він по­чав ска­ка­ти в її бік.

Жін­ки за­бі­гли до ха­ти й ви­кли­ка­ли по­лі­цію. Пра­во­охо­рон­ці при­їха­ли з ми­слив­ця­ми. Ті ві­ді­гна­ли вов­ка.

— При­їха­ли о 23:40. Ха­та Га­ли­ни — оста­н­ня в се­лі. За нею — луг, — го­во­рить фельд­шер Лі­дія Ко­зов­ська, 40 ро­ків. — У жін­ки по­ку­са­не лі­ве сте­гно. Їха­ти в лі­кар­ню від­мо­ви­ла­ся. Але пі­шла до трав­ма­то­ло­га. Їй зро­би­ли ще­пле­н­ня від ска­зу.

На­сту­пно­го дня вов­ка вби­ли в су­сі­дньо­му се­лі Зва­нів­ка.

— Тва­ри­на не­о­дно­ра­зо­во на­па­да­ла на лю­дей. Пі­сля ви­пад­ку з Га­ли­ною вовк по­біг у Зва­нів­ку, — ка­же сіль­ський го­ло­ва Ши­ба­ли­на 48-рі­чний Пе­тро Сень­чик. — Там два чо­ло­ві­ки йо­го по­мі­ти­ли і вби­ли. Ве­те­ри­на­ри ка­жуть, що то бу­ла вов­чи­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.