44,4

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

мі­льяр­да гри­вень при­бу­тку отри­ма­ли 100 най­біль­ших дер­жав­них ком­па­ній Укра­ї­ни то­рік. Це на 38,5% біль­ше за по­ка­зни­ки 2016-го, ка­жуть у прес-слу­жбі Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку й тор­гів­лі. Най­біль­ші при­бу­тки отри­мав На­фто­газ — 39,3 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.