32400000

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС -

гри­вень ви­ді­ли­ла Ав­стрія на за­хо­ди з роз­мі­ну­ва­н­ня на Дон­ба­сі. Про це по­ві­до­мив прем’єр-мі­ністр кра­ї­ни Се­ба­сті­ан Курц. Гро­ші на­ді­йдуть на ра­хун­ки між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції Чер­во­ний хрест.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.