Дми­тро Ко­ва­лен­ко, ка­пі­тан І ран­гу, ко­ман­дир по­хо­ду укра­їн­ських ко­ра­блів ”Дон­бас” і ”Ко­рець” че­рез Кер­чен­ську про­то­ку 22–23 ве­ре­сня

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС -

Бо­йо­ві гру­пи, ку­ле­ме­ти — все бу­ло за­ря­дже­не. Дві лю­ди­ни в пов­ній екі­пі­ров­ці сто­я­ли на ви­дно­ті, щоб ро­сі­я­ни ба­чи­ли. Усі ін­ші, теж екі­пі­ро­ва­ні, бу­ли го­то­ві будь-якої хви­ли­ни ви­біг­ти на па­лу­бу. Ма­ску­валь­ни­ми сі­тка­ми за­тя­гну­ли­ся, щоб при­хо­ва­ти ру­хи. По­же­жні ру­ка­ви роз­кла­ли, щоб їх зми­ва­ти, як­би по­лі­зли

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.