Ви­хі­дні бу­дуть те­плі

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

ЗА­ХІД 13 жов­тня — ясно. Без опа­дів. По­ри­ви ві­тру до 10 м/с. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +16…21°C, ні­чна +3…8°C. У Кар­па­тах без опа­дів. Тем­пе­ра­ту­ра вдень +12…+17°C, вно­чі +4…9°C. 14 жов­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Вдень +15…20°C, уно­чі до +7°C. 15 жов­тня — не­ве­ли­ка хмар­ність. Без опа­дів. Се­ред дня +15…20°C, уно­чі до +7°C.

СХІД 13 жов­тня — ясно. Без опа­дів. По­ри­ви ві­тру до 10 м/с. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра +14…19°C, ні­чна ста­но­ви­ти­ме 0…+5°C. 14 жов­тня — ма­ло­хмар­но. Без опа­дів. Тем­пе­ра­ту­ра вдень +14…19°C, уно­чі до +8°C. 15 жов­тня — не­ве­ли­ка хмар­ність. Без опа­дів. По­ри­ви ві­тру до 10 м/с. Се­ред дня +14…19°C, уно­чі до +8°C.

ЦЕНТР 13 жов­тня — ясно. Без опа­дів. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра +14…19°C, ні­чна ста­но­ви­ти­ме +1…6°C. 14 жов­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Тем­пе­ра­ту­ра вдень +14…20°C, уно­чі до +7°C. 15 жов­тня — не­ве­ли­ка хмар­ність. Без опа­дів. Се­ред дня+14…20°C, уно­чі +2…7°C.

ПІВНІЧ 13 жов­тня — ясно. Без опа­дів. По­ри­ви ві­тру до 10 м/с Се­ред дня +14…19°C, уно­чі до +5°C. 14 жов­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +14…19°C, ні­чна бу­де +2…7°C. 15 жов­тня — ма­ло­хмар­но. Без опа­дів. Се­ред дня +14…19°C, уно­чі до +7°C.

ПІВДЕНЬ І КРИМ 13 жов­тня — ясно. Без опа­дів. По­ри­ви ві­тру до 12 м/с. Се­ред дня +16…22°C, вно­чі до +12°C. 14 жов­тня — мін­ли­ва хмар­ність. Без опа­дів. Удень +16…22°C, уно­чі до +12°C. 15 жов­тня — мін­ли­ва хмар­ність. Без опа­дів. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +16…22°C, ні­чна бу­де до +11°C.

КИ­ЇВ 13 жов­тня — ясно. Без опа­дів. Се­ред дня +16…18°C, вно­чі до +4°C. 14 жов­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Удень +16…18°C, уно­чі +5…7°C. 15 жов­тня — мін­ли­ва хмар­ність. Без опа­дів. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +16…18°C, ні­чна бу­де до +7°C.

Най­ниж­чу тем­пе­ра­ту­ру, -10°C, за­фі­ксу­ва­ли 13 жов­тня 1949 ро­ку у Кро­пив­ни­цько­му. А най­ви­щу, +29,8°C, 1998-го в Сім­фе­ро­по­лі.

Силь­ний дощ був 13 жов­тня 2012 ро­ку в Бол­гра­ді Оде­ської обла­сті. За 1 год. ви­па­ло 37 мм опа­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.