При­щі ма­са­жу­ють ви­но­гра­дною олі­єю

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - К. Р.

— При­щі — бі­да не тіль­ки під­лі­тків, а й до­ро­слих. Лю­ди на­ма­га­ю­ться ви­ду­ши­ти їх. Але від цьо­го, роз­по­всю­джу­є­ться за­па­ле­н­ня, — го­во­рить сто­ли­чний дер­ма­то­лог Сві­тла­на ЯКУБОВСЬКА, 30 ро­ків.

Ро­би­ти це мо­жна тіль­ки з ти­ми при­ща­ми, які ”до­зрі­ли”. Ма­ють бі­лу чи жов­ту го­лов­ку і не бо­лять. При ви­чав­лю­ван­ні при­щів сте­риль­ни­ми ма­ють бу­ти ру­ки, бинт і сам прищ.

— Не ти­сне­мо ніг­тя­ми чи го­ли­ми ру­ка­ми. Паль­ці обер­та­є­мо сер­ве­ткою. Ро­змі­щу­є­мо її нав­ко­ло при­ща, на­ти­ска­є­мо на шкі­ру. Як вміст ви­йшов, ще раз ста­ви­мо паль­ці на шкі­ру і штов­ха­є­мо, до­ки не з’яви­ться кров.

То­ді тре­ба при­кла­сти до при­ща змо­че­ну в са­лі­ци­ло­вій ки­сло­ті ва­ту. Пі­сля ви­си­ха­н­ня йо­го слід зма­сти­ти кра­пли­ною олії жо­жо­ба чи ви­но­гра­дних кі­сто­чок і по­ма­са­жу­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.