До­ма­шні шпро­ти го­ту­ють із чор­ним ча­єм

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Альо­на ДРИГВАЛЬ

— У нас жо­дне за­сті­л­ля не про­хо­дить без бу­тер­бро­дів зі шпро­та­ми. Усі їх лю­би­мо. Ра­ні­ше ку­пу­ва­ли, до­ки су­сід­ка ре­цепт до­ма­шніх не да­ла. Во­ни де­шев­ші й сма­чні­ші. Плюс — то­чно зна­єш, що які­сні, — ка­же 46-рі­чна Ла­ри­са СТРОКАЧ із Чер­ні­го­ва.

Для при­го­ту­ва­н­ня до­ма­шніх шпро­тів бе­ре 1 кг мо­ро­же­ної мой­ви й чо­ти­ри-ві­сім штук ко­пче­ної, 1 склян­ку во­ди, 1 ст. л. за­вар­ки чор­но­го чаю, 100 г со­ня­шни­ко­вої олії, сіль і при­пра­ви.

— Мо­ро­же­ну мой­ву мию. Кла­ду в ка­зан, за­ли­ваю во­дою й олі­єю. По­тім до­даю ко­пче­ну ри­бу. По­трі­бна для аро­ма­ту.

Зо­ло­та­вий ко­лір шпро­там на­дасть чор­ний чай.

— Я бе­ру кру­пно­ли­сто­вий. Йо­го лег­ше обі­бра­ти. Дрі­бний облі­пить ри­бу й на зу­бах скри­пі­ти­ме.

На за­вер­ше­н­ня со­лить і до­дає при­пра­ви.

— Мо­жна вки­ну­ти два буль­йон­них ку­би­ки ”Ґа­лі­на блан­ка”. Але за­мість них бе­ру по дріб­ці кур­ку­ми, чор­но­го пер­цю, су­хої пе­тру­шки, се­ле­ри й гра­ну­льо­ва­но­го су­ше­но­го ча­сни­ку. По­тім під­со­люю.

Ка­зан із ри­бою тре­ба по­ста­ви­ти на по­віль­ний во­гонь.

— Ту­шкую три го­ди­ни. Охо­ло­джую. А то­ді шпро­ти мо­жна кла­сти на хліб і ла­су­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.