Жу­рав­лин­ний лі­кер ва­рять із гво­зди­кою

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Го­тую лі­кер із жу­рав­ли­ни. Він сма­чний і ко­ри­сний. У цьо­му на­пої ві­та­мі­нів не мен­ше, ніж у со­ку, — го­во­рить ки­ян­ка Юлія БУТКО, 39 ро­ків.

Бе­ре ві­сім скля­нок жу­рав­ли­ни. Миє і про­пу­скає че­рез м’ясо­руб­ку. Ви­кла­дає пю­ре в три­лі­тро­ву бан­ку і за­ли­ває 1,5 л го­ріл­ки. Щіль­но за­кри­ває і на­сто­ює чо­ти­ри дні в тем­но­му мі­сці. Пе­ре­кла­дає жу­рав­лин­ну ма­су в дру­шляк, за­сте­ле­ний мар­лею. Сти­скає її, ма­ку­ху віджи­має. Ви­ли­ває на­пій у ка­стру­лю і на­си­пає 1 кг цукру. Ста­вить на во­гонь. До ки­пі­н­ня не до­во­дить. Ви­клю­чає, ко­ли роз­чи­ни­ться цу­кор.

— Щоб лі­кер був сма­чні­ший, до­даю гво­зди­ку і кар­да­мон. То­ді на­пій на­га­дує глін­твейн, але з ягі­дною ки­слин­кою.

Роз­ти­рає у сту­пці по дві брунь­ки цих спе­цій, за­гор­тає в не­ве­ли­кий мар­ле­вий мі­ше­чок. Зв’язує йо­го. Лі­кер зні­має з во­гню і кла­де в ньо­го спе­ції на 10 хв. Ви­ймає, щоб на­пій не гір­чив. Лі­кер філь­трує че­рез два ша­ри мар­лі й роз­ли­ває по пля­шках. Збе­рі­гає в прохо­ло­дно­му мі­сці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.