ТОСТ

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА -

Чо­ло­вік пи­ше на ар­ку­ші па­пе­ру: ”Осінь. Кра­плі до­щу ту­жли­во сту­ка­ли у ві­кно. Ві­тер за­ви­вав, не­мов по­ра­не­ний вовк. Зда­ва­ло­ся, це са­ме не­бо пла­че, як ма­ле ди­тя. У та­ку по­го­ду так хо­че­ться за­гор­ну­ти­ся в те­плий плед…” — Пе­тро­ви­чу, по-мо­є­му, ти якось не так пи­шеш по­ясню­валь­ну про за­пі­зне­н­ня, — ка­же ко­ле­га. Тож ви­пий­мо за те, щоб на­чаль­ство зав­жди ро­зумі­ло тон­ку ду­шев­ну ор­га­ні­за­цію пра­ців­ни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.