Ін­тер­нет ре­чей і IT

Groshi - - Спеціальний Випуск -

від Big data, то­чне зем­ле­роб­ство, «ро­зум­ні» про­гра­ми та сер­ві­си для бі­зне­су (для кон­тро­лю про­да­жів, ви­трат, ло­гі­сти­ки і т. д.)

10–15 тис. дол. 1 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.