Умо­ви овер­дра­фтів у бан­ках*

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Райф­фай­зен Банк Аваль aval.ua

Укр­сиб­банк ukrsibbank.com 5 млн. грн.

40% се­ре­дньо­міс. обо­ро­ту (1 млн. грн. – без за­ста­ви)

50% се­ре­дньо­міс. над­хо­джень (остан­ні 6 міс.), 500 тис. грн. – без за­ста­ви

1 млн. грн.

180% се­ре­дньо­міс. до­хо­ду

60% се­ре­дньо­міс. над­ходж.

50% (остан­ні 6 мі­ся­ців)

40% се­ре­дньо­міс. над­хо­джень

20-50% се­ре­дньо­міс. над­хо­джень

30% се­ре­дньо­міс. над­хо­джень (або 3 млн. грн.)

До 100% се­ре­дньо­міс. над­ходж. (500 тис. грн. без за­ста­ви)

До 75% се­ре­дньо­міс. над­ходж. Від 20% 17,523,5%

19,90% Від 16% Від 19% Від 18% 28,50% Від 19% 19-23% 24% 18%

1,5%, мі­нім. 2 тис. грн./ не­має

1%/не­має

Не­має/ 0,5%

0-1,5%/ не­має

Не­має/ 0,02-0,1% що­мі­ся­ця

0,5%/0,1% 2%/не­має

1 тис. грн. + 0,5%

1%/не­має 1%/не­має 1%/не­має

Не­ру­хо­мість, лі­кві­дне май­но, до­да­тко­во – май­но­ві пра­ва або по­ру­ка

Транс­порт, не­ру­хо­мість, май­но­ві пра­ва на отри­ма­ні за кон­тра­кта­ми ко­шти

Не­має

Не­ру­хо­мість, транс­порт, то­ва­ри в обо­ро­ті

Не­ру­хо­мість, транс­порт, зем­ля, обла­дна­н­ня, то­ва­ри в обо­ро­ті, пра­ва на де­по­зит

Не­ру­хо­мість, транс­порт, пра­ва на де­по­зит

Не­ру­хо­мість, транс­порт

Де­по­зит, транс­порт, не­ру­хо­мість, то­ва­ри в обо­ро­ті, обла­дна­н­ня

Без за­ста­ви

Не­ру­хо­мість, по­ру­чи­тель­ство вла­сни­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.