ЯКІ КРЕ­ДИ­ТИ ДО­СТУ­ПНІ НЕВЕЛИКИМ БІЗНЕСАМ

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Хім­чис­тка

Що­мі­ся­чна ви­ру­чка*: 55 тис. грн.

Вла­сне май­но: уста­тку­ва­н­ня, один ав­то­мо­біль

При­бу­тко­вість: є при­бу­ток

Кре­ди­ти в ін­ших бан­ках: не­має

Ре­пу­та­ція вла­сни­ків: хо­ро­ша

Тер­мін ро­бо­ти на рин­ку: 3 ро­ки

Тип кре­ди­ту: овер­драфт Су­ма: 30 тис. грн.

Тер­мін: 1 рік (пов­не по­га­ше­н­ня один раз на мі­сяць)

Став­ка:

19% рі­чних

Імо­вір­ність отри­ма­н­ня по­зи­ки: ви­со­ка

Мі­ні-кав’яр­ня

Що­мі­ся­чна ви­ру­чка*: 45 тис. грн.

Вла­сне май­но: не­має

При­бу­тко­вість: є при­бу­ток

Кре­ди­ти в ін­ших бан­ках: не­має

Ре­пу­та­ція вла­сни­ків: се­ре­дня

Тер­мін ро­бо­ти на рин­ку: 1 рік

Тип кре­ди­ту: без­за­став­ний го­тів­кою для СПД рі­чних

Су­ма: 60 тис. грн. Тер­мін: Став­ка: 3 ро­ки 42% рі­чних

Імо­вір­ність отри­ма­н­ня по­зи­ки: ви­со­ка

Що­мі­ся­чна ви­ру­чка*: 60 тис. грн.

Вла­сне май­но: при­мі­ще­н­ня пло­щею 80 кв. м

При­бу­тко­вість: не­має при­бу­тку за по­пе­ре­дній рік

Кре­ди­ти в ін­ших бан­ках: так, кре­дит на по­пов­не­н­ня обі­го­вих ко­штів (при­мі­ще­н­ня в за­ста­ві)

Ре­пу­та­ція вла­сни­ків: хо­ро­ша

Тер­мін ро­бо­ти на рин­ку: 5 ро­ків Тип кре­ди­ту: овер­драфт Су­ма: 50 тис. грн.

Тер­мін: 1 рік (пов­не по­га­ше­н­ня один раз на мі­сяць)

Став­ка:

18% рі­чних

Імо­вір­ність отри­ма­н­ня по­зи­ки: се­ре­дня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.