Умо­ви кре­ди­тів на по­пов­не­н­ня обі­го­вих ко­штів*

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Райф­фай­зен Банк Аваль aval.ua

Оща­дбанк oschadnybank.com

Укре­ксім­банк eximb.com

Укр­сиб­банк ukrsibbank.com

Укр­га­збанк ukrgasbank.com

Кре­до­банк kredobank.com.ua

Та­ском­банк tascombank.com.ua

Пів­ден­ний bank.com.ua

Credite Agricole credit-agricole.ua 16,6 млн. грн./1,5 ро­ку Будь-яка/3 ро­ки 100 млн. грн./1 рік

До 70% оці­но­чної вар­то­сті май­на/3-10 ро­ків

Будь-яка/18 міс.

420% се­ре­дньо­міс. до­хо­ду/2 ро­ки

Будь-яка/1 рік Будь-яка/1 рік Будь-яка/3 ро­ки Від 13,9% Від 18%

Від 19,5% або UIRD 3M + 4,5%

Від 24% Від 19% 18%

1%, мі­нім. 2 тис. грн./не­має

1,00% 0-1,5% 1%/не­має 1000 грн. + 0,5% 1%/не­має

Не­ру­хо­мість (до­да­тко­во – май­но­ві пра­ва, по­ру­чи­тель­ство)

Не­ру­хо­мість, транс­порт Не­ру­хо­мість, транс­порт

Не­ру­хо­мість, транс­порт, те­хні­ка, по­ру­чи­тель­ство вла­сни­ків

Не­ру­хо­мість, транс­порт, те­хні­ка Пра­ва на де­по­зит, не­ру­хо­мість, транс­порт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.