Під­клю­ча­є­мо мо­біль­ний еквай­рінг

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Вив­ча­є­мо умо­ви РКО в бан­ках, які про­по­ну­ють по­слу­гу мо­біль­но­го еквай­рін­гу. Вив­ча­є­мо та­ри­фи бан­ку (ко­мі­сія з пла­те­жу, абон­пла­та) Під­пи­су­є­мо до­го­вір роз­ра­хун­ко­во­ка­со­во­го об­слу­го­ву­ва­н­ня (від­кри­т­тя ра­хун­ку – якщо но­вий банк) і окре­мий до­го­вір еквай­рін­гу з бан­ком (див. «До­ку­мен­ти для до­го­во­ру еквай­рін­гу»). Ва­жли­во: якщо «свій» банк про­по­нує та­кий еквай­рінг, все одно по­трі­бно під­пи­са­ти но­вий до­го­вір з бан­ком

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.