Умо­ви по­лі­сів ДМС у стра­хо­вих ком­па­ні­ях*

Groshi - - Управляємо Фінансами -

190 тис. грн. Швид­ка (ко­мер­цій­ні бри­га­ди), екс­тре­ний і пла­но­вий ста­ціо­нар, ам­бу­ла­тор­но-по­лі­клі­ні­чна до­по­мо­га, ме­ди­ка­мен­ти, ді­а­гно­сти­ка, екс­тре­на сто­ма­то­ло­гія

Швид­ка не­від­кла­дна ме­ди­чна до­по­мо­га, ам­бу­ла­тор­но­по­лі­клі­ні­чна до­по­мо­га, екс­тре­ний і пла­но­вий ста­ціо­нар (лі­міт на ста­ціо­нар – 20 тис. грн.)

Швид­ка не­від­кла­дна ме­ди­чна до­по­мо­га, ам­бу­ла­тор­но­по­лі­клі­ні­чна до­по­мо­га, екс­тре­ний і пла­но­вий ста­ціо­нар, не­від­кла­дна і пла­но­ва сто­ма­то­ло­гія

Ці­ло­до­бо­ва ме­ди­чна до­по­мо­га – лі­кар ком­па­нії су­про­во­джує клі­єн­та, до­мов­ля­є­ться з клі­ні­ка­ми, СК спла­чує за по­слу­ги за ра­ху­нок де­по­зи­ту клі­єн­та

Швид­ка не­від­кла­дна ме­ди­чна до­по­мо­га, ам­бу­ла­тор­но­по­лі­клі­ні­чна до­по­мо­га, екс­тре­ний пла­но­вий ста­ціо­нар і Дер­жав­ні, ві­дом­чі, ко­мер­цій­ні клі­ні­ки Дер­жав­ні, ві­дом­чі, ко­мер­цій­ні клі­ні­ки Дер­жав­ні, ві­дом­чі та при­ва­тні клі­ні­ки Дер­жав­ні, ві­дом­чі та при­ва­тні клі­ні­ки («Бо­рис», «До­бро­бут», «Ме­ді­ком», «Ва­ле­рія», «Пла­зма мед», «Бі­о­фарм­тех»)

Дер­жав­ні, ві­дом­чі та при­ва­тні клі­ні­ки 5 тис. грн. 800 грн. на один ви­па­док (ам­бу­ла­тор­не лі­ку­ва­н­ня) В ме­жах стра­хо­вої су­ми В ме­жах су­ми де­по­зи­ту 1 тис. грн. 750 грн. Не по­кри­ва­є­ться 900 грн. (пла­но­ва сто­ма­то­ло­гія, не­від­кла­дна – в ме­жах стра­хо­вої су­ми) В ме­жах су­ми де­по­зи­ту Не по­кри­ва­є­ться

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.