ТОП-6 ідей ДЛЯ Агро­бі­зне­су на 2018 рік

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Чим за­йма­є­мо­ся? Ви­ро­щу­є­мо рі­пак, льон, ко­но­плі, сою, ара­хіс

Пе­ре­ва­ги Зро­ста­н­ня по­пи­ту на ро­слин­ну олію та на­сі­н­ня

ри­зи­ки Кон­ку­рен­ція з бо­ку ве­ли­ких агро­хол­дин­гів як в Укра­ї­ні, так і за кор­до­ном

умо­ви ви­со­кої мар­жи­наль­но­сті

Збут по­трі­бно орі­єн­ту­ва­ти на ви­ро­бни­цтво еко-про­ду­кції, сне­ків то­що. Чим за­йма­є­мо­ся? Ви­ро­щу­є­мо по­лу­ни­цю, ло­хи­ну, жи­мо­лость, во­ло­ський го­ріх

Пе­ре­ва­ги Зро­ста­н­ня по­пи­ту і екс­порт по яго­дам і го­рі­хам

ри­зи­ки Дов­гий го­ри­зонт ін­ве­сту­ва­н­ня, вузь­кий ри­нок збу­ту в ме­жах Укра­ї­ни

умо­ви ви­со­кої мар­жи­наль­но­сті

Для ягід по­трі­бна ефе­ктив­на ло­гі­сти­ка. Для го­рі­хів – пер­вин­на пе­ре­роб­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.