Ви­ди і вар­тість те­хно­ло­гі­чних рі­шень для агро­бі­зне­су

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ана­лі­за­тор грун­ту ZD-05 Ви­мі­рює ки­сло­тність і во­ло­гість ґрун­ту, при­зна­че­ний як для від­кри­тих, так і за­кри­тих грун­тів (те­плиць) 1200 грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.