Умо­ви кре­ди­тів на то­ва­ри в де­яких ма­га­зи­нах*

Groshi - - Управляємо Фінансами -

Ма­га­зин Бан­ки Укр­сиб­банк ukrsibbank.com

ПУМБ pumb.ua

ОТП Банк otpbank.com.ua

При­ват­банк privatbank.ua

ОТП Банк otpbank.com.ua

Аль­фа-банк alfabank.ua

ОТП Банк otpbank.com.ua

ПУМБ pumb.ua

Укр­сиб­банк ukrsibbank.com

ОТП Банк otpbank.com.ua

Укр­сиб­банк ukrsibbank.com

Аль­фа-банк alfabank.ua

Кре­дит Мар­кет kreditmarket.ua

Фор­вард Банк forward-bank.com

Фор­вард Банк forward-bank.com

Укр­сиб­банк ukrsibbank.com

Аль­фа-банк alfabank.ua

ПУМБ pumb.ua

Укр­сиб­банк ukrsibbank.com

Кре­дит Мар­кет kreditmarket.ua

При­ват­банк privatbank.ua Макс. тер­мін 2 ро­ки 2 ро­ки 2 ро­ки 2 ро­ки 3 ро­ки 2 ро­ки 2 ро­ки 2 ро­ки 3 ро­ки 2 ро­ки 2 ро­ки 3 ро­ки 3 ро­ки 2 ро­ки 2 ро­ки 2 ро­ки 3 ро­ки 2 ро­ки 2 ро­ки 3 ро­ки 2 ро­ки Що­міс. ко­мі­сія, % від су­ми**

2,75% 2,75% 2,75% 2,90% 3,00% 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 0–3% 0–2,99% 0–3% 0–3,49% 0–3% 0–3% 2,20% 0-3,5% 0-2,5% 2,50% 2,50% 2,90% Що­мі­ся­ця, стра­хов­ка, % від су­ми на мі­сяць

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0,50% 0,50% 0,50% 0% Одно­ра­зо­ва ко­мі­сія, % від су­ми

0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% 0,00% 0% 0% 0% 0% 2,20% 0,1–1,5% 0% 0,00% 0% 0% Мі­ні­маль­ний пер­ший вне­сок, % від су­ми

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0,00% 10% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% Пе­ре­пла­та***, грн./%

3300 грн./ 33%

3300 грн./ 33%

3300 грн./ 33%

3480 грн./ 34,8%

3600 грн./ 36%

2700 грн./27%

3001 грн./ 30%

3001 грн./ 30%

4200 грн./ 42%

5100 грн./ 51%

4788 грн./ 47,8%

3600 грн./ 36%

4188 грн./ 42%

4000 грн./ 40%

3600 грн./ 36%

2640 грн./ 26,4%

5400 грн./ 54%

3600 грн./ 36%

3600 грн./ 36%

3600 грн./ 36%

3480 грн./ 34,8% Макс. піль­го­вий пе­рі­од (за про­гра­мою)

15 міс. 15 міс. 15 міс. Не­має Від 3 міс. Не­має Не­має Не­має 6 міс. 6 міс. 6 міс. 5 міс. 3 міс. 5 міс. 4 міс. Не­має 4 міс. 3 міс. 3 міс. 3 міс. Не­має

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.