Лон­дон­ські фі­ксін­ги по зо­ло­ту

Groshi - - Новини -

1330 1320 1310 1300 1290 1280 1270 1260

1250 09/10 10 11 12 13 16 17 18 19 20

Ці­на зо­ло­та зав­мер­ла на по­зна­чці 1284 дол./ ун­цію в очі­ку­ван­ні під­ви­ще­н­ня Фе­дре­зер­вом ба­зо­вої від­со­тко­вої став­ки. «За остан­ні 40 ро­ків під­ви­ще­н­ня аме­ри­кан­ським Цен­то­бан­ком став­ки за низь­кої ін­фля­ції вва­жав­ся «ве­дме­жим» чин­ни­ком», – за­зна­чає ана­лі­тик Bank of America Merrill Lynch Майкл Уї­дмер. Втім, є шанс, що ко­ти­ру­ва­н­ня не­за­ба­ром зно­ву по­чнуть зро­ста­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.