Ді­ю­чі акції та спе­ці­аль­ні про­по­зи­ції від укра­їн­ських ав­то­ди­ле­рів *

Groshi - - Особистий Бюджет -

Ав­то­ім­пор­те­ри та ди­ле­ри не по­спі­ша­ють за­пу­ска­ти тра­ди­цій­ні сер­ві­сні акції для під­го­тов­ки ав­то до зи­ми, але при цьо­му про­дов­жу­ють ті­ши­ти по­ку­пців зниж­ка­ми. Сві­тла­на Шме­льо­ва

Офі­цій­ний ім­пор­тер ав­то­мо­бі­лів Audi ого­ло­сив спе­ці­аль­ні ці­ни на мо­де­лі A5 і Q5. На­при­клад, вар­тість Audi A5 Coupe по­чи­на­є­ться з по­зна­чки 1,27 млн. грн., Audi A5 Sportback – від 1,39 млн. грн., а кро­со­ве­ра Audi Q5 – від 1,33 млн. грн. BMW кон­вер­тує ці­ни на по­за­шля­хо­вик Х5 за кур­сом єв­ро, який на 5 грн. ниж­че ко­мер­цій­но­го. Як обі­цяє ім­пор­тер, ця акція три­ва­ти­ме до кін­ця ли­сто­па­да. В ав­то­са­ло­нах Ford теж діє «кур­со­ста­бі­лі­за­тор»: ці­ни на ав­то кон­вер­ту­ю­ться за кур­сом єв­ро, який на 2 грн. ниж­че ко­мер­цій­но­го. При­чо­му спец­про­по­зи­ція по­ши­рю­є­ться пра­кти­чно на весь мо­дель­ний ряд лег­ко­вих і ко­мер­цій­них ав­то­мо­бі­лів. Ford Fiesta мо­жна при­дба­ти за ці­ною від 338 тис. грн. (еко­но­мія – 28 тис. грн.), Ford Mondeo – від 687 тис. грн. (еко­но­мія – 143 тис. грн.), Ford Tourneo Connect – від 938 тис. грн. (еко­но­мія – 136 тис. грн.). Jeep роз­про­дає зі скла­ду за­ли­шки рі­зних ком­пле­кта­цій по­за­шля­хо­ви­ка Renegade, акцій­на вар­тість яко­го ста­но­вить 569-752 тис. грн. у за­ле­жно­сті від ком­пле­кта­ції, і йо­го стар­шо­го «бра­та» Cherokee, ці­на на який стар­тує з по­зна­чки 1,03 млн. грн. Ди­ле­ри Mazda анон­су­ва­ли зни­же­н­ня цін на се­дан Mazda 6. До кін­ця жов­тня бен­зи­но­ву вер­сію цьо­го ав­то­мо­бі­ля мо­жна при­дба­ти з ви­го­дою до 31 тис. грн., а ди­зель­ну – до 50 тис. грн. А в ав­то­са­ло­нах Skoda зни­же­на вар­тість кро­со­ве­ра Yeti. Ці­на на цей пар­ке­тник як в ком­пле­кта­ції Style, так і Performance, ста­но­вить 653 тис. грн., що на 34-40 тис. грн. ниж­че ре­гу­ляр­но­го цін­ни­ка. Спе­ці­аль­ні ці­ни на по­за­шля­хо­ви­ки ого­ло­сив ім­пор­тер Subaru. Subaru XV мо­жна ку­пи­ти зі зниж­кою до 30 тис. грн., Subaru Outback – до 125 тис. Спе­ці­аль­ні ці­ни на Audi A5

Кон­вер­та­ція ці­ни на BMW X5 по кур­су єв­ро на 5 грн. ниж­че ко­мер­цій­но­го

Спе­ці­аль­ні ці­ни на Citroen C-elysee з АКПП

Кон­вер­та­ція ці­ни на мо­дель­ний ряд Ford по кур­су єв­ро на 2 грн. ниж­че ко­мер­цій­но­го

При по­ку­пці кро­со­ве­ра Hyundai Creta – ви­го­да до 30 тис. грн.

Спе­ці­аль­ні ці­ни на Infiniti QX70, Infiniti QX50, Infiniti Q70

Спе­ці­аль­ні ці­ни на Jeep Renegade та Jeep Grand Cherokee Overland

При по­ку­пці се­да­на Mazda 6 – ви­го­да до 50 тис. грн.

Кон­вер­та­ція цін на кро­со­вер Seat Ateca за кур­сом єв­ро на 3 грн. ниж­че ко­мер­цій­но­го

Спе­ці­аль­ні ці­ни на кро­со­вер Skoda Yeti – ви­го­да від 34 тис. грн.

Спе­ці­аль­ні ці­ни на Subaru Forester, Subaru Outback Subaru XV

Спе­ці­аль­ні ці­ни на Suzuki SX4, Suzuki Vitara і Suzuki Grand Vitara

При про­хо­джен­ні ТО на офі­цій­но­му сер­ві­сі Toyota – ма­сля­ний фільтр за 1,2 грн. грн., а Subaru Forester з ви­го­дою до 127 тис. грн. Про­во­дять роз­про­даж і ав­то­са­ло­ни Suzuki. Акцій­на вар­тість пар­ке­тни­ка і Audi Q5

і до 31 жов­тня 2017 ро­ку

до 30 ли­сто­па­да 2017 ро­ку

уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів до 31 жов­тня 2017 ро­ку до 31 жов­тня 2017 ро­ку до 31 жов­тня 2017 ро­ку уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів до 31 жов­тня 2017 ро­ку

до 30 ли­сто­па­да 2017 ро­ку

уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів

до 15 ли­сто­па­да 2017 ро­ку SX4 по­чи­на­є­ться з 450 тис. грн., ком­па­ктно­го кро­со­ве­ра Vitara – від 417 тис. грн., а по­за­шля­хо­ви­ка Grand Vitara – від 575 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.