Курс єв­ро/до­лар на між­на­ро­дно­му рин­ку

Groshi - - Новини -

1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15

1,14 23/10 24 25 26 27 30 31 01/11 02 03

Єв­ро 3 ли­сто­па­да – 1,1658 дол. ЄЦБ 26 жов­тня ухва­лив рі­ше­н­ня ско­ро­ти­ти що­мі­ся­чний об­сяг ви­ку­пу акти­вів в рам­ках про­гра­ми кіль­кі­сно­го пом’якше­н­ня QE до 60 млрд. єв­ро з 30 млрд. єв­ро з сі­чня 2018 ро­ку. Тер­мін дії про­гра­ми про­дов­же­но до ве­ре­сня 2018 ро­ку. Під­ви­щу­ва­ти ба­зо­ву став­ку ЄЦБ не пла­нує.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.