Курс єв­ро/до­лар на між­на­ро­дно­му рин­ку

Groshi - - Новини -

1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11

1,10 13/08 14 15 16 17 20 21 22 23

За два ти­жні (13–23 сер­пня) єв­ро­ва­лю­та змі­цни­ла­ся що­до до­ла­ра на 1,4 в. п. – до 1,1556 дол./єв­ро. По­при про­бле­ми Ту­реч­чи­ни та Іта­лії, ри­нок очі­кує подаль­шо­го змі­цне­н­ня єв­ро. «Ди­на­мі­ка єв­ро має по­кра­щи­ти­ся з без­лі­чі при­чин: про­фі­ци­ти по­то­чних ра­хун­ків, змен­ше­н­ня ри­зи­ків, які ви­хо­дять з Іта­лії тощо», – вва­жає ін­ве­стме­не­джер Aviva Джеймс Ма­ка­ле­вей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.