Їж­те, пий­те і чер­во­ній­те!

International Tourism Magazine - - ПОДОРОЖ НА ПОДІЮ -

Що: Фестиваль ра­ків Де: Маль­ме (Шве­ція) Ко­ли: 11 сер­пня Ін­фо: sweden.se

У Шве­ції при­во­дом до­бря­че по­свя­тку­ва­ти вва­жа­ють пе­рі­од пі­сля дру­гої се­ре­ди сер­пня. У цей час за­вер­шу­є­ться за­бо­ро­на ло­ви­ти ра­ків у во­до­ймах кра­ї­ни. Для шве­дів чле­ни­сто­но­гі — і са мо­стій­ні ла­со­щі, і чу­до­ва за­кус ка до пи­ва, і ці­ле на­ціо­наль­не свя то «Crayfish party».

Йо­го осер­дям є мі­сто Маль ме. Гу­ля­н­ня три­ва­ють ці­лий ти­ждень. Лю­ди із за­до­во­ле­н­ням ку­шту­ють най­різ но­ма­ні­тні­ші мор­ські де­лі­ка­те­си. Ба­га­то хто йде в та­нок під ве­се­лі на­ро­дні мо ти­ви. У цей час мо­жна від­ві­да­ти ба­га­то атра­кціо­нів і до­схо­чу по­ве­се­ли­ти­ся. Ра­ки по­да­ю­ться і про­да­ю­ться скрізь: у ма­га­зи­нах і на рин­ках, у ре­сто­ра­нах і ба­рах. Про най­кра­щі про­по­зи­ції та най­сма­чні­ші стра­ви пи­ше мі­сце­ва пре­са.

«Crayfish party» прийня­то за­кін­чу­ва­ти ве­ли­кою ве­чір­кою на сві­жо­му по­ві­трі, ча­сто — на бе­ре­зі мо­ря. На вхо­ді го­стям ви­да­ють фар­ту­шки з па­пе­ру та ка­пе лю­шки. Ра­ків по­да­ють хо­ло­дни­ми. Під час їх по­їда­н­ня прийня­то не стри­му­ва­ти се­бе і з на­со­ло­дою при­цмо­ку­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.