КРА­Ї­НА ОЛИВ

International Tourism Magazine - - ВОЯЖ-КОЛЕКЦІЯ -

Туніс за­ймає пер­ше мі­сце у сві­ті за кількістю ви­ро­щу­ва­них ма­слин і че­твер­те — за об­ся­гом екс­пор­ту олив­ко­вої олії.

Олія тут має низь­ку ки­сло­тність (це ці­ну­є­ться), при­єм­ний смак і ви­со­кий вміст ко­ри­сних жи­рів.

На ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на Ту­ні­су при­па­дає 7 олив­ко­вих де­рев. За­га­лом у кра­ї­ні по­над 77 млн цих ро­слин. Ча­сто олив­ко­ві план­та­ції тя­гну­ться від узбіч­чя до­ро­ги до обрію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.