Гра­ні­тна хви­ля

International Tourism Magazine - - ФОТОФАКТ -

Іна­кше й не на­звеш це скель­не утво­ре­н­ня у За­хі­дній Ав­стра­лії, не­по­да­лік від мі­ста Гай­ден. «Хви­ля» з гра­ні­ту ся­гає 14 ме­трів зав­ви­шки і 110 — зав­довж­ки. Сво­єї фор­ми ске­ля Wave Rock на­бу­ла ще 60 міль­йо­нів ро­ків то­му че­рез ви­ві­трю­ва­н­ня та роз­ми­ва­н­ня. Во­ни й до­сі пра­цю­ють над нею, за­ли­ша­ю­чи вер­ти­каль­ні па­сма і ро­бля­чи її ще біль­ше схо­жою на хви­лю.

Фо­то Р. КІМА, «Tourism Australia»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.