«Ме­тро­поль па­ра­соль»

International Tourism Magazine - - ФОТОФАКТ -

«Metropol Parasol» — чи не най­див­ні­ша спо­ру­да іспан­сько­го мі­ста Се­ві­лья. Ди­зайн на­га­дує шість гри­бів, які зро­сли­ся ша­по­чка­ми. Го­лов­не при­зна­че­н­ня — за­хист від сон­ця. На верх­ньо­му, че­твер­то­му, яру­сі є па­но­рам­на пі­шо­хі­дна до­ріж­ка, на се­ре­дніх — ри­нок, шоу-май­дан­чи­ки та ба­ри, а на під­зем­но­му — ар­хе­о­ло­гі­чний му­зей. Бу­дів­ля є най­біль­шим у сві­ті ви­тво­ром із… де­ре­ви­ни!

Фо­то NEONY

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.