ДЛЯ ТУ­РИ­ЗМУ ТА ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ

International Tourism Magazine - - УКРАЇНА ЧУДЕС -

Херсонщина — це:

3,5 міль­йо­на ту­ри­стів за рік; ді­ю­чий ае­ро­порт; два те­плі мо­ря — Азов­ське та Чор­не;

70 ро­до­вищ мі­не­раль­них і тер­маль­них вод; 80 природно-за­по­від­них об’єктів; 2 все­сві­тньо ві­до­мі біо­сфер­ні за­по­від­ни­ки;

4 на­ціо­наль­них пар­ки;

5000 пам’яток істо­рії та куль­ту­ри; 2 ві­до­мі об’єкти вин­но­го ту­ри­зму; фе­сти­ва­лі «Мель­по­ме­на Тав­рії», «Ку­паль­ські зо­рі», «Хер­сОНфест», «Укра­їн­ський ка­вун», «Тав­рій­ські ху­то­ри», «Чай­ний стан», «Ти­шо­Ти­шо­фест», «Чор­но­мор­ські ігри», «Сто­жа­ри»…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.