Гур­ма­нам ме­ло­ма­нам

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: фе­сти­валь аль­тер­на­тив­ної му­зи­ки Де: Утрехт (Ні­дер­лан­ди) Ко­ли: 9–12 ли­сто­па­да Ін­фо: leguesswho.nl

Уні­каль­ний фе­сти­валь аль­тер­на­тив­ної му­зи­ки «Le Guess Who?» цьо­го­річ від­бу­ва­ти ме­ться в ма­льов­ни­чо­му Утре­хті вже во­ди над­ця­те по­спіль.

Ви­рі­зня­є­ться цей фест роз­ма­ї­т­тям му зи­чних жан­рів. Тут мо­жна по­чу­ти ін­ді рок, даб степ, етно блюз, хіп хоп і ба­га­то ін­ших стай­лів, іно­ді ма­ло­ві­до­мих. Го­лов­ні кри­те­рії для від­бо­ру ар­ти­стів для уча­сті в за­хо­ді — ори­гі­наль­ність, екс­пе­ри­мен­таль­ність і пов­на від­су­тність по­псо­во­сті. Це свя­то для справж ніх му­зи­чних гур­ма­нів.

Се­ред хе­длай­не­рів цьо­го­рі­чно­го івен­ту — «Perfume Genius», «Songhoy Blues», «Einheit Brо­tzmann», «Magma», «Shabazz Palaces», «Jerusalem In My Heart» і ба­га­то ін­ших.

При­дба­ти кви­ток на всі чо­ти­ри дні фе­сти ва­лю мо­жна за 100 єв­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.