СМАК ЛОХ-НЕССУ

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Бі­ля озе­ра ба­га­то ре­сто­ра­нів, де мо­жна ску­шту­ва­ти тра­ди­цій­ні шо­тланд­ські стра­ви: хаг­гіс (ба­ра­ня­чі або те­ля­чі тель­бу­хи із ци­бу­лею, то­ло­кном та спе­ці­я­ми, зва­ре­ні у ба­ра­ня­чо­му шлун­ку); пу­дин­ги — чор­ний (го­стра кров’ян­ка) та бі­лий (са­ло, ци­бу­ля та вів­ся­не бо­ро­шно); ба­ра­ни­ну з ячме­нем, ту­шко­ва­ну в елі; на де­серт — вів­ся­не пе­чи­во (йо­го ба­тьків­щи­ною вва­жа­є­ться са­ме Шотландія) та бу­ло­чки-ско­ни, які зма­щу­ють ма­слом і дже­мом та по­да­ють до чаю з мо­ло­ком; сла­ве­тні пи­ро­ги — со­ло­ні з м’ясом або ри­бою, со­лод­кі з ли­мон­ною це­дрою чи фру­кта­ми. Стра­ви си­тні, пор­ції ве­ли­кі, ці­на ви­со­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.