РА­ЗОМ ПРО­СТІ­ШЕ І ДЕ­ШЕВ­ШЕ

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Де­які яскра­ві осо­би­сто­сті не ви­зна ють гру­по­во­го ту­ри­зму. І ма­ють ра цію, якщо в них є для по­до­ро­жі ав­то і чи­ма­лі гро­ше­ня­та. В ін­шо­му ра­зі вар то вда­ти­ся до ту­р­опе­ра­то­рів зі ста жем. Щоб не бу­ти го­ло­слів­ни­ми, роз глянь­мо єв­ро­пей­ський тур «Хви­ля і ка­мінь» від фір­ми «Ар­текс 94». Гру­по­ві зниж­ки на авіа­пе­ре­літ Ки­їв – Мілан – Ки­їв — до 30-. Гру­по­ві зниж­ки на го­те­лі Стре­зи, Екс ле Бе­на,

Сан Ре­мо — до 50-.

Гру­по­ві зниж­ки на кви­тки до всі­ля­ких ці­ка­вин (Бор­ро­мей­ські остро­ви, абат­ство Откомб, уще­ли­на Горж де Фйор) — до 60-.

Ду­май­те са­мі, їдь­те ра­зом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.