КВИ­ТОК У РАЙСЬКИЙ САД

International Tourism Magazine - - ЗАМОРСЬКІ -

Від­чи­не­но що­дня, з 5 ран­ку по 2 но­чі. Оран­же­реї пра­цю­ють з 9 ран­ку по 9 ве­чо­ра.

Вхід на те­ри­то­рію — без­ко­штов­ний, але до оран­же­рей і на під­ві­сний міст — пла­тний.

Вар­тість єди­но­го кви­тка до обох па віль­йо­нів — 28$ для до­ро­слих і 15$ — для ді­тей ві­ком від 3 до 12 ро­ків. Остан­ній кви­ток про­да­є­ться о 8 ве чо­ра.

Якщо ваш час обме­же­ний, ско­рис тай­те­ся мар­шру­та­ми пев­но­го хро­но ме­тра­жу.

Де­таль­ні­ше — на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.