Саль­то, Ли­мон і міль­йон

International Tourism Magazine - - ФАКТ -

Най­ви­щий во­до­спад До­мі­ні­ка­ни ся­гає 50 ме­трів. Офі­цій­но йо­го на­зи­ва­ють Саль то ель Ли­мон, а в на­ро­ді — во­до­спа­дом Міль йо­не­рів. За по­вір’ям, ку­па­н­ня у ньо­му до­по ма­гає розба­га­ті­ти. Ма­буть, то­му смі­лив­ці «кра­ї­ни Ли­мо­нії» за ви­на­го­ро­ду го­то­ві стриб ну­ти із за­па­мо­ро­чли­вої ви­со­ти. Пов­то­рю­ва ти не ре­ко­мен­ду­є­мо: міль­йо­не­рам жи­т­тя на віть до­рож­че, ніж про­стим смер­тним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.