118-122 80 кра­їн і ро­ків.

International Tourism Magazine - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Ста­рій­ши­на на­шої ре­да­кції Іван ДУДКІН від­зна­чив юві­лей. Ре­да­кція взя­ла ін­терв’ю в жур­на­лі­ста та сфо­то­гра­фу­ва­ла фо­то­гра­фа.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.