102-105 ЗІМБАБВЕ. По­літ над Ві­кто­рі­єю.

International Tourism Magazine - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Ди­кі зві­рі, пле­ме­на, бур­хли­ві рі­чки, во­до­спад Ві­кто­рія… І «під­во­дні ка­ме­ні», які тре­ба вмі­ло об­хо­ди­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.