Ду­хов­не Но­во­річ­чя

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: Ло­сар Де: Ка­тман­ду (Не­пал) Ко­ли: 16 лю­то­го Ін­фо: www.welcomenepal.com

Про­тя­гом не­зви­чай­но­го свя­та Ло­сар, або ж Ти­бет­сько­го Но­во­го ро­ку, мо­жна по­ри­ну­ти в ди­во­ви­жний та яскра­вий світ не­паль­ської куль­ту­ри. Це най­ва­жли­ві­ше ре­лі­гій­не свято для всіх буд­ди­стів кра­ї­ни. Ло­сар — «близь­кий ро­дич» Ки­тай­сько­го та В’єтнам­сько­го Но­вих ро­ків.

Свя­тку­ва­н­ня від­бу­ва­є­ться по всій кра­ї­ні, але на­йма­со­ві­ші уро­чи­сто­сті мо­жна по­ба­чи­ти у сто­ли­ці. Ме­шкан­ці Ка­тман­ду від­зна­ча­ють Ло­сар два ти­жні. Три­ва­лі при­го­ту­ва­н­ня й при­би­ра­н­ня пе­ре­ду­ють куль­мі­на­ції — на­стан­ню Но­во­го ро­ку за мі­ся­чним ка­лен­да­рем. Цьо­го дня ме­шкан­ці мі­ста та йо­го чи­слен­ні го­сті зби­ра­ю­ться у мо­на­стир­сько­му ком­пле­ксі Бо­дна­тх, що на око­ли­ці сто­ли­ці. На хра­мо­вій пло­щі мо­на­хи рі­зно­ма­ні­тних буд­дист­ських шкіл ви­го­ло­шу­ють мо­ли­тви­по­ба­жа­н­ня на рік при­йде­шній. По­тім го­стей очі­кує ви­ко­на­н­ня чен­ця­ми мі­сти­чно­го тан­цю чам, що за­крі­плює мо­ли­тви та бла­го­слов­ляє люд.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.