Астро­ло­гі­чний Но­вий рік

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Алут-Аву­ру­ду Ко­лом­бо (Шрі-Лан­ка) 14 кві­тня www.srilanka.travel

У кві­тні в Шрі-Лан­ці від­зна­ча­ють Син­га­ло-Та­міль­ський Но­вий рік, або Алу­тАву­ру­ду. Йо­го да­ту ви­зна­ча­ють за астро­ло­гі­чним ка­лен­да­рем. На­стає він при пе­ре­хо­ді Сон­ця із су­зір’я Риб у су­зір’я Ов­на. Са­ме в той час сві­ти­ло про­хо­дить то­чно над остро­вом. Це та­кож свято збо­ру вро­жаю ри­су та по­ча­ток ве­сни.

Алут-Аву­ру­ду на­стає не опів­но­чі. Між ста­рим та но­вим лан­кій­ськи­ми ро­ка­ми існує ней­траль­ний про­мі­жок ча­су, що ста­но­вить близь­ко 12 го­дин 48 хви­лин. Це спри­я­тли­вий мо­мент для бу­дья­ких по­чи­нань.

Усі свя­тко­ві при­го­ту­ва­н­ня узго­джу­ю­ться з астро­ло­гі­чни­ми роз­ра­хун­ка­ми. На­віть при­би­ра­н­ня має бу­ти за­вер­ше­не у ви­зна­че­ний час.

Лан­кій­ці ре­тель­но очи­щу­ють не ли­ше осе­лі, а й ті­ло — при­йма­ють аюр­ве­ди­чні про­це­ду­ри. Усе за­ра­ди ща­сли­во­го життя в но­во­му ро­ці!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.