НА КРИЛАХ «ADRIA AIRWAYS»

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

У кін­ці жов­тня авіа­ком­па­нія від­кри­ла рей­си між Лю­бля­ною та Ки­є­вом (ае­ро­порт «Бо­ри­спіль»).

По­льо­ти здій­сню­ю­ться лай­не­ра­ми «Bombardier CRJ900» три­чі на ти­ждень: Лю­бля­на – Ки­їв — 22:35;

Ки­їв – Лю­бля­на — 5:00.

Час у до­ро­зі — близь­ко 2 го­дин. «Adria Airways» за­га­лом здій­снює 190 рей­сів і спо­лу­чає сто­ли­цю Сло­ве­нії з 18 пун­кта­ми при­зна­че­н­ня. Пред­став­ни­цтво авіа­ком­па­нії в Укра­ї­ні — ТОВ «ТАЛ Аві­ейшн» (тел.: (044) 351-1580/81; adria@tal-aviation.com.ua). Де­таль­ні­ше — на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.