Іпо­те­ра­пія у Ба­ден-Ба­де­ні

International Tourism Magazine - - ПО­ДІЇ -

Що: кін­ні пе­ре­го­ни Де: Ба­ден-Ба­ден (Ні­меч­чи­на) Ко­ли: тра­вень, сер­пень, жов­тень Ін­фо: www.baden-racing.com

Азар­том пе­ре­го­нів про­ся­кну­те по­ві­тря на іпо­дро­мі «Іф­фе­цхайм». Три­бу­ни ви­ру­ють в очі­ку­ван­ні спор­тив­но­го дій­ства і ва­блять най­ви­га­дли­ві­ши­ми дам­ськи­ми ка­пе­лю­шка­ми.

Три­чі на рік у Ба­ден-Ба­де­ні мо­жна не ли­ше оздо­ро­ви­тись, а й роз­ді­ли­ти при­єм­не хви­лю­ва­н­ня з ін­ши­ми ша­ну­валь­ни­ка­ми кін­них пе­ре­го­нів. За­бі­ги «Ве­сня­на зу­стріч» че­ка­ють у кін­ці трав­ня й на по­ча­тку черв­ня, «Ве­ли­кий ти­ждень» — у кін­ці сер­пня та на по­ча­тку ве­ре­сня, а «Sales & Racing Festival» — на­при­кін­ці жов­тня. Во­ни пе­ре­тво­рю­ють во­до­лі­ку­валь­ний ку­рорт на центр кін­но­го спор­ту.

На­ша по­ра­да: за­ве­діть бу­диль­ник на го­ди­ну-дру­гу ра­ні­ше. Пе­ре­го­ни на іпо­дро­мі по­чи­на­ю­ться з ран­ньо­го сні­дан­ку на клу­бній те­ра­сі, ко­ли мо­жна по­спо­сте­рі­га­ти за тре­ну­ва­н­ням ко­ней, — чу­до­вий спо­сіб зба­дьо­ри­ти­ся. Ну, а най­кра­щий спо­сіб за­вер­ши­ти для се­бе пе­ре­го­ни — зві­сно, ви­гра­ти став­ку!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.