МІ­НЕ­РА­ЛИ ЖИ­Т­ТЯ

International Tourism Magazine - - МІ­СТО -

Во­ди Бад- Ра­га­ца про­би­ва­ю­ться зі ске­лі в уще­ли­ні на ви­со­ті 685 м над р. м. Що­хви­ли­ни із дже­ре­ла на по­верх­ню ви­ті­кає 8000 лі­трів ди­во­ви­жної во­ди з тем­пе­ра­ту­рою +36,5°С.

У ко­жно­му лі­трі бі­кар­бо­на­тно-на­трі­є­вої во­ди — май­же по­ло­ви­на (420 мг) цін­них мі­не­ра­лів: каль­цію, ма­гнію, фто­ру та ін­ших.

Лі­ку­ють нею на­сам­пе­ред сер­це­во­су­дин­ну си­сте­му, нер­ви, бо­лі у спи­ні, трав­ми, ди­халь­ні ор­га­ни, від­нов­лю­ють обмін ре­чо­вин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.