При­чин від­ві­да­ти Домінікану

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Ре­зи­ден­ція лі­та

Так на­зи­ва­ють цю кра­ї­ну на остро­ві Га­ї­ті, де не бу­ває ні до­що­вої осе­ні, ні хо­ло­дної зи­ми, ні навіть аві­та­мі­но­зної ве­сни — ці­лий рік лі­то і ці­лий рік при­єм­но від­по­чи­ва­ти. Та й во­но не та­ке вже й спе­ко­тне як для тро­пі­ків: тем­пе­ра­ту­ра ся­гає 32°С, а в се­ре­дньо­му — 25-27°С удень. А якщо вже за­ба­гло­ся прохо­ло­ди, ла­ска­во про­сять у го­ри! Чи це не рай?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.