5Ди­во-

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

го­те­лі

До­мі­ні­ка­на — без­пе­ре­чний лі­дер Ка­риб­ських остро­вів за кіль­кі­стю го­те­лів: від про­стих до п’яти­зір­ко­вих де­лю­ксів. Най­ши­кар­ні­ші роз­та­шо­ва­ні в мі­сцях фан­та­сти­чної кра­си, во­ни про­по­ну­ють усі мо­жли­ві та не­мо­жли­ві по­слу­ги і ча­сто ті­шать яки­мись «ро­дзин­ка­ми», вла­сти­ви­ми тіль­ки кон­кре­тно­му за­кла­до­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.