15

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Спа-на­со­ло­ди

До­мі­ні­кан­ська Ре­спу­блі­ка во­ло­діє пер­шо­кла­сни­ми спа-цен­тра­ми при го­те­лях і поза ни­ми. Під час про­це­дур у них ви­ко­ри­сто­ву­ють тра­ви, які ро­стуть тіль­ки на остро­ві Га­ї­ті, й мі­не­ра­ли, яких біль­ше ні­де не зна­йти. Роз­по­від­а­ти про рай­ську на­со­ло­ду від про­це­дур не­має по­тре­би, то­му про­сто за­зна­чи­мо, що тут є все, щоб під­не­сти вас на сьо­ме не­бо!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.