18 Від­су­тність

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

мов­но­го бар’ єру

Якщо не зна­є­те ані сло­ва іспан­ською,не бі­да.

У цях ту­ри­сти­чни х мі­сДо­мі­ні­ка­ни ля­ють май­же всі роз­мо­ван­глій­сько ю, ні­ме­цькою, фран­цузьк ою, іта­лій­ською

, пор­ту­галь­сько­ю­а­бо ро­сій­ською бле­ма

.То­му­не­про роз­пи­та­ти - зким до­ро­гу та зна­йти, по­го­мо­ні­ти

.

Ів­сеж­кіль­ка ба­зо­ви­хфраз сько­ю­о­па­ну­ва­ти іспан­тесь як удо­ма, - ба­жа­но—по­чу­вай але не ви в го­стях. за­бу­вай­те, що

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.