ЛАЙФХАКИ

International Tourism Magazine - - ЯК СВЯТО -

До­ро­го все! То­му, якщо це проблема і тре­ба за­оща­джу­ва­ти, жи­тло шу­кай­те не на остро­вах, а в Ме­стре. Це ра­йон у кон­ти­нен­таль­ній ча­сти­ні Ве­не­ції. Во­дно­час звід­ти ли­ше одна зу­пин­ка будь-яко­го по­тя­га чи еле­ктри­чки – і ви на цен­траль­но­му вок­за­лі «Сан­та-Лю­чія», за яким уже по­чи­на­є­ться Гранд-Ка­нал, го­лов­на ма­гі­страль Ве­не­ції. До ре­чі, кви­тки на про­їзд ці­єї одні­єї зу­пин­ки не обов’яз­ко­во ку­пу­ва­ти, їх ні­хто не пе­ре­ві­ряє. Але це не то­чно, і ми вам цьо­го не ка­за­ли. Кви­ток на мар­шру­тний ка­тер ва­по­рет­то ко­штує 7,5 єв­ро, тож якщо зби­ра­є­тесь ка­та­ти­ся тут із ти­ждень, бе­ріть про­їзний — істо­тно за­оща­ди­те. На­ре­шті, їжа. При­віт, су­пер­мар­кет! Зві­сно, раз чи два мо­жна до­зво­ли­ти со­бі десь шма­ток пі­ци та ке­лих чо­гось ве­се­ло­го, але чим да­лі це від ту­ри­сти­чних сте­жок — тим кра­ще. Сма­чно­го!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.