Ве­ле­тні Іну­їт­ських гір

International Tourism Magazine - - ФАКТ -

Ці­го­ри ле­жать на пів­но­чі Ка­на­ди, на пів­остро­ві Ла­бра­дор, і вхо­дять до на­ціо­наль­но­го пар­ку «Торн­гат». Тут ма­льов­ни­чо в рі­зні по­ри ро­ку, хі­ба що зи­ма за­над­то су­во­ра для про­гу­ля­нок без лиж. У до­ли­нах і на вер­ши­нах Іну­їт­ських гір ча­сто мо­жна по­ба­чи­ти кам’яних ве­ле­тнів — іну­ксу­ків. Це тра­ди­цій­ні скуль­пту­ри або­ри­ге­нів Пів­но­чі — іну­ї­тів (ескі­мо­сів). Так во­ни по­зна­ча­ли зна­чу­щі для се­бе мі­сця, при­ро­дні не­без­пе­ки, вка­зу­ва­ли на­пря­мок пе­ре­су­ва­н­ня оле­нів ка­ри­бу… А ни­ні іну­ксу­ків став­лять про­сто за­ра­ди кра­си і ро­ман­ти­ки — так би мо­ви­ти, з ди­зай­нер­ською ме­тою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.