8 КРО­КІВ до мрії

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю -

«Щоб зро­зу­мі­ти, ку­ди йти, по­трі­бно зро­зу­мі­ти, ку­ди ти хо­чеш при­йти...» – ра­дить ві­до­мий че­шир­ський му­дрець. І якщо про­дов­жи­ти цю ге­ні­аль­ну дум­ку, то мо­жна при­пу­сти­ти: щоб зро­зу­мі­ти, ку­ди ви хо­че­те при­йти, тре­ба чі­тко по­ба­чи­ти, де ви зна­хо­ди­тесь. А щоб це по­ба­чи­ти, по­трі­бно зу­пи­ни­ти­ся, при­ди­ви­ти­ся, від­чу­ти, на­ве­сти різ­кість у то­му, де, що і як ви ро­би­те. В ясно­сті, що утво­ри­ла­ся, при­ро­дно і лег­ко про­яв­ля­є­ться ба­жа­ний шлях... Не бу­де­мо ускла­дню­ва­ти і пі­де­мо за отри­ма­ним ал­го­ри­тмом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.