Крок у не­ві­до­ме

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю -

Ви зро­би­ли ду­же ва­жли­ву для се­бе ро­бо­ту. То­чно ви­зна­чи­ти ба­жа­ний стан сво­го жи­т­тя – озна­чає за­да­ти ім­пульс на­сту­пно­му йо­го ви­тку. А це зу­стрі­чі, по­дії, пе­ре­во­ро­ти сві­до­мо­сті, по­див, від­кри­т­тя, не­спо­ді­ва­ні мо­жли­во­сті... Вар­то від­зна­чи­ти, що, най­імо­вір­ні­ше, зви­чни­ми шля­ха­ми до мрії вам не прой­ти. Все, що ви зна­ли і ба­га­то ра­зів про­бу­ва­ли, при­ве­ло вас у «тут і за­раз». Ви­зна­ча­ю­чи мрію сво­їм ма­я­ком, до­ве­де­ться кро­ку­ва­ти в не­ві­до­ме, ди­ву­ва­ти­ся зви­чно­му, ці­ка­ви­ти­ся до­бре зна­йо­мим, що­ра­зу ви­зна­ча­ти курс, ба­чи­ти слаб­кі зна­ки і си­гна­ли, ло­ви­ти ві­тер, ви­став­ля­ти ві­три­ла, пи­та­ти своє сер­це і ро­би­ти ри­зи­ко­ва­ні ви­бо­ри. Ви мо­же­те не ба­чи­ти всьо­го шля­ху до­ся­гне­н­ня мрії, але пер­ший крок ви то­чно бу­де­те зна­ти – сер­це під­ка­же.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.