НА­ТА­ЛІЯ ГУРА

KOLESO ZHITTJA - - Я Люблю -

За­снов­ник «Цен­тру мен­таль­ної ге­не­ти­ки На­та­лії та Ген­на­дія Гу­ри»; фа­хі­вець ATIM (Лос-ан­дже­лес, США), аспі­рант уні­вер­си­те­ту «КРОК»; пра­кти­чний пси­хо­лог з 20-рі­чним до­сві­дом, кон­суль­тант із мен­таль­ної ге­не­ти­ки; ве­ду­ча се­мі­на­рів, тре­нін­гів осо­би­сті­сно­го ро­сту, на­вчаль­них кла­сів для ді­тей та ба­тьків, тре­нін­гів із де­ві­кти­мі­за­ції сві­до­мо­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.