При­тча «Не­здій­сне­ні мрії»

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Одно­го ра­зу один пра­ве­дний чо­ло­вік по­мер і опи­нив­ся в раю. Там він зу­стрів Бо­га. Бог по­смі­хнув­ся йо­му і про­стя­гнув свої обійми. Але пра­ве­дник від­ра­зу ж по­чав до­рі­ка­ти: «Все жи­т­тя я жив за тво­ї­ми за­по­від­я­ми, я був вір­ний то­бі, я ду­же ба­га­то пра­цю­вав! Але як я не на­ма­гав­ся, я все одно все жи­т­тя був бі­дним! У ме­не не бу­ло ні­чо­го: ні гар­но­го бу­дин­ку, ні пре­кра­сної дру­жи­ни, ні ма­лень­ких ді­то­чок! Ні­чо­го! Чо­му ж так?!» То­ді Бог взяв йо­го за ру­ку і по­вів за со­бою в гли­би­ну раю: «Озир­нись нав­ко­ло! Ба­чиш, на па­гор­бі сто­їть ве­ли­кий бу­ди­нок? Цей бу­ди­нок – твій. Ба­чиш, яка пре­кра­сна дів­чи­на сто­їть бі­ля тво­го бу­дин­ку? Ця дів­чи­на – твоя дру­жи­на. Ба­чиш, як жва­во бі­га­ють ді­тла­хи бі­ля неї? Во­ни на­зи­ва­ють те­бе ба­тьком! А зна­єш, чо­му ти все це так і не отри­мав?» – Чо­му? – з бо­лем у сер­ці за­пи­тав чо­ло­вік. – То­му, – від­по­вів Бог, – що ти про це на­віть не мрі­яв!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.